WANTVELD BLOG

BEWEGEN IS GOED, MEER BEWEGEN IS BETER

Bewegen is een must, daar kan geen twijfel over bestaan. Maar hoeveel moet je bewegen om gezond te blijven? Dat vertellen de beweegrichtlijnen. En die geven ook meteen aan: bewegen is goed, meer bewegen is beter

De Gezondheidsraad ondersteunt deze gedachte en heeft advies aan de minister van VWS uitgebracht over nieuwe beweegrichtlijnen.

BEWEEGRICHTLIJN
De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is als volgt:

  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen (activiteiten waarbij de hartslag verhoogt en de ademhaling versnelt, zoals fietsen, wandelen, paardrijden).
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
  • En: voorkom veel stilzitten.De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel je minimaal moet bewegen, maar meer beweging is altijd beter! Of dit nu vaker, langer, of intensiever is.

MINDER ZITTEN, MEER KRACHTTRAINING
Een advies dat voor iedereen geldt, ongeacht leeftijd, is minder zitten. Veel en langdurig zitten heeft namelijk negatieve gezondheidseffecten. De beweegrichtlijnen adviseren om je bewust te zijn van je zitgedrag en het stilzitten te minimaliseren.

Daarnaast wordt het belang van spier- en botversterkende oefeningen vaak door ouderen onderschat. Zij weten dat het belangrijk is om de conditie goed op peil te houden, door regelmatig te gaan fietsen of wandelen, maar trainen nauwelijks op kracht.

Bot- en spierversterkende oefeningen zijn noodzakelijk om de dagelijkse activiteiten, zoals het huishouden, tuinieren en klussen, uit te kunnen blijven voeren en de kans op botbreuken, spontaan of door vallen, te verkleinen. Ook balanstraining is hierbij een belangrijke factor.

WANTVELD BLOG

Bewegen is hét antwoord

Bewegen is hét antwoord op het Coronavirus volgens neurowetenschapper en voormalig fysiotherapeut Erik Scherder en wij zij het daar van harte mee eens. Hij stelt dat lang voor Corona er al een pandemie was, die van de ‘lichamelijke inactiviteit’. Die kost volgens Scherder jaarlijks wereldwijd aan ruim vijf miljoen mensen het leven. Zij overlijden aan ziektes die gerelateerd zijn aan inactiviteit: Diabetes (type 2), Obesitas en hart-en vaatziekten. Juist die groep van (oudere) mensen is het meest kwetsbaar voor complicaties bij Covid-besmetting.

Aangetoond is inmiddels dat regelmatige lichamelijke inspanning beschermt tegen de complicaties van Corona. Dus blijf niet thuis stilzitten, maar trek er op uit: ga wandelen en fietsen of tuinieren! (maar natuurlijk wel op gepaste afstand van anderen…)

WANTVELD BLOG

Zuchten en zweten

Dat zitten het nieuwe roken is, weet inmiddels iedereen wel. Slecht nieuws dus voor iedereen die beroepshalve de hele dag zittend het werk doet. Maar nu het goede nieuws: met zo’n 8.000 stappen per dag kun je de negatieve gezondheidseffecten van langdurig zitten geheel compenseren.

Elke activiteit die het zitten onderbreekt is al positief voor je gezondheid, stappen zijn tenslotte stappen. Dus ook even naar het water- of koffieapparaat lopen telt mee!

Maar wil je echt fitter worden (of blijven) dan is sporten per week toch echt nodig. Je moet een paar keer per week ‘zuchten en zweten’.