Shockwave

Afspraak maken

Shockwave

Een nieuwe therapie biedt uitkomst aan mensen met hielspoor, peesontstekingen, slijmbeursontstekingen en tennisellebogen. Door enkele behandelingen met shockwave therapie kunnen deze – vaak chronische – pijnklachten voorgoed verdwijnen. Zelfs verkalkingen verdwijnen na slechts enkele behandelingen van 5 tot 10 minuten.

Sinds enkele jaren wordt shockwave therapie door fysiotherapeuten toegepast. Internationaal onderzoek toont aan dat deze nieuwe therapie effectief is voor klachten die met andere therapieën vaak moeilijk behandelbaar zijn. Deze onderzoeksresultaten komen overeen met de ruime ervaring die in Nederland reeds is opgedaan in de fysiotherapiepraktijken. Vaak zijn patiënten met chronische klachten al met medicatie of fysiotherapie behandeld, zonder tijdelijk of blijvend succes. Shockwave therapie verhoogt de genezingskans tot maar liefst 85 %.

Gespecialiseerd onderzoek

Allereerst voert de fysiotherapeut een onderzoek uit. De uitkomst bepaalt of de patiënt in aanmerking komt voor behandeling met shockwave therapie. Het pijngebied wordt gelokaliseerd en de bron van de pijn wordt achterhaald.

De shockwave behandeling

Daarna wordt de pijnlijke plaats behandeld met de shockwave-behandelkop. Deze kop geeft krachtige trillingen die het lichaam tot herstel aanzetten. Door drukgolven van buitenaf, die via een behandelkop worden toegepast. De trillingen activeren de eigen herstelprocessenvan het lichaam. In gemiddeld 6 behandelingen is de patiënt van de meeste klachten af.

Welke klachten worden behandeld?

Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting in de pezen Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)

Pijn net onder de knieschijf

Carpaal tunnel syndroom of de ziekte van Quervain

Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)

Hielpijn (hielspoor)

Vergoeding

Shockwave therapie is internationaal erkend. Inmiddels zijn bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars bereid de therapie te vergoeden. Informeer hiervoor bij uw therapeut.

Shockwave therapie bij FysioWantveld

FysioWantveld biedt shockwave therapie aan. Bij het onderzoek wordt tevens gebruik gemaakt van echografie. De ernst van de spier- of peesaandoening wordt via een echografie-opname vastgelegd en indien mogelijk gemeten, zodat het behandelresultaat na enkele weken ook objectief bepaald kan worden.