Vergoedingen

Vergoedingen

Bij FysioWantveld willen we ervoor zorgen dat de zorg die we bieden voor iedereen toegankelijk is. Daarom begrijpen we dat vergoedingen en financiële aspecten belangrijk zijn voor onze patiënten. We streven ernaar om duidelijke informatie te verstrekken over vergoedingen en betalingsopties, zodat u de zorg kunt krijgen die u nodig heeft zonder onnodige zorgen over de kosten.

Ons team staat klaar om u te helpen bij het begrijpen van uw zorgverzekeringspolis en hoe deze van invloed is op de vergoeding van fysiotherapie en gerelateerde behandelingen. We zullen u graag adviseren over welke behandelingen mogelijk worden vergoed en welke kosten eventueel voor eigen rekening komen.

Daarnaast bieden we flexibele betalingsmogelijkheden, zodat u de zorg kunt krijgen die u nodig heeft binnen uw budget. We geloven sterk in de waarde van fysiotherapie en revalidatie, en we streven ernaar om dit voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Voor specifieke informatie over vergoedingen en betalingsopties bij FysioWantveld, raden we u aan om contact op te nemen met ons team of onze website te raadplegen. We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het regelen van betaalbare zorg.

Fysio Wantveld

Vergoedingen

VERGOEDINGEN FYSIOTHERAPIE

Zorgverzekeringen 2024

Overstappen naar een andere ziektekosten verzekeraar is bijzonder eenvoudig en over het algemeen wordt u zonder voorwaarden geaccepteerd. Voor een vrije artsen- en fysiotherapie keuze moet u een restitutie polis in uw verzekering nemen.

De volgende verzekeraars geven 100% vergoeding van onze nota’s:

DSW – Stad Holland

Achmea groep (FBTO, Avero, De Friesland, Interpolis, Pro Life, Zilveren Kruis, ZieZo, AON)

VGZ groep (Besured, Bewuzt, IZA, IZZ, National Academic, Promovendum, UMC, Univé, VGZ, Zekur)

ONVZ groep (ONVZ, VVAA, PNO)

OHRA

Zorg & Zekerheid

De overige verzekeraars vergoeden een groot deel van onze nota’s 

CZ groep (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just)

Menzis groep (Menzis, PMA, AnderZorg, Hema)

Caresque groep (Eucare, Avitae)

ASR (ASR, Ditzo)

ENO

We raden je verder aan altijd te kiezen voor een restitutie polis (i.p.v. natura) voor een vrije keuze van fysiotherapeut of arts.
Wil je advies welke verzekeraars wij in jouw specifieke geval adviseren neem dan contact op met je behandelend fysiotherapeut

VERGOEDING UIT HET AANVULLEND PAKKET

Fysiotherapie wordt in principe vergoed vanuit het aanvullend pakket. De inhoud van jouw pakket is grotendeels bepalend voor de vergoeding van het aantal zittingen. Raadpleeg van te voren altijd de polisvoorwaarden hiervoor. Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars afgesloten, zodat de declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar kan. Voor zittingen die niet vergoed worden ontvang je later een nota.

Aantal te vergoeden behandelingen verschilt

Afhankelijk van jouw aanvullend pakket krijgt je meer of minder behandelingen vergoed. Het is voor ons ondoenlijk om alle verschillen te kennen. Je dient dan ook zelf je behandellimiet en vergoeding in de gaten te houden. Een hoge premie betekent niet automatisch een hoge vergoeding voor fysiotherapie!

Wel of geen chronische indicatie

In een aantal gevallen kunt je in aanmerking komen voor een chronische indicatie. Voorbeelden zijn:

Na een operatie, voor een periode van 1 jaar.

Na een botbreuk (zonder operatie), voor een periode van een half jaar.

Bij ziektebeelden, zoals Parkinson en herseninfarct (CVA), alle medische noodzakelijke zorg voor een onbeperkte periode.

Bij COPD: afhankelijk van de risicogroep waar je ingedeeld wordt

N.B. Bij een chronische indicatie is altijd een verwijzing van uw specialist of huisarts vereist.

Hoe werkt de vergoeding bij een chronische indicatie?

De eerste 20 zittingen worden vergoed uit je aanvullend pakket.
Vanaf de 21e behandeling komt de vergoeding uit het basispakket (gaat ten laste van het eigen risico).

N.B! Heb je geen aanvullend pakket of is het aanvullend pakket niet toereikend, dan komen de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening.

N.B! Er is een aantal klachten die chronisch last veroorzaken, maar die geen ‘chronische indicatie’ voor fysiotherapie zijn, zoals bijvoorbeeld gewrichtsklachten en langdurige rugklachten. Deze klachten vallen dan ook niet onder vergoeding vanuit de basisverzekering

Arthrose heup en knie

Fysiotherapie bij arthrose van heup of knie wordt wel vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt een limiet van 12 zittingen en je moet in het bezit zijn van een verwijzing van de huisarts of specialist.

Ons advies

Bepaal van te voren het aantal behandelingen fysiotherapie dat je denkt nodig te hebben in het komend jaar. Pas daar de aanvullende verzekering op aan.

Aandachtspunten kunnen zijn: ben je een sporter waardoor kans op een blessure groter is dan bij een niet-sporter? Word je het komend jaar geopereerd waardoor je minimaal 20 behandelingen nodig hebt uit het aanvullend pakket? En bedenk…..een ongeluk zit in een klein hoekje. Op de tarievenlijst kun je teruglezen wat de kosten zijn wanneer je niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie.

Informatie vergoeding fysiotherapie

In de maand november ontvang je doorgaans de nieuwe polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar. Het is sterk aan te bevelen om de inhoud van het aanvullend pakket te controleren op eventuele wijzigingen. Dekt de aanvullende verzekering nog wel jouw behoefte aan fysiotherapie?

Opzeggen verzekering

Heb je je aangemeld bij een nieuwe zorgverzekering vóór 31 december van het lopend jaar dan wordt de huidige zorgverzekering opgezegd door de nieuwe zorgverzekeraar. Heb je vóór 31 december nog geen keuze kunnen maken, maar  wil je wel van verzekeraar veranderen, dan dien je zélf de huidige zorgverzekering op te zeggen vóór 31 december en je aan te melden bij een nieuwe zorgverzekeraar vóór 1 februari van het nieuwe jaar.

 

VERGOEDINGEN UIT DE BASISVERZEKERING

Alleen in de volgende gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Kinderen tot 18 jaar:

De eerste 18 zittingen (daarna uit aanvullend pakket).

Bij een chronische indicatie* alle medische noodzakelijk zorg

Bij 18 jaar en ouder:

vanaf de 21 zitting bij een chronische indicatie* alle medisch noodzakelijke zorg.

* Een chronische indicatie staat op de ‘lijst chronische aandoeningen’. Deze lijst is door de overheid vastgesteld en wordt ieder jaar aangepast.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

Als je bij ons therapie volgt dan ga je met onze praktijk automatisch een overeenkomst aan. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor de betaling van de zittingen. Dat kan door het afsluiten van een zorgverzekering die de kosten dekt of door zelf de nota te betalen.

 

TARIEVEN ‘NIET VERGOEDE ZORG’

Wij hebben vrijwel met alle zorgverzekeraars een contract, met de bijbehorende tariefafspraken. Het aantal zittingen én tarief dat door de verzekering wordt vergoed verschilt per verzekeraar. Indien je niet verzekerd bent voor fysiotherapie of je hebt het aantal behandelingen fysiotherapie van het aanvullend pakket overschreden dan gelden de volgende tarieven: tarievenlijst.

Je krijgt tijdens de behandelperiode na elke maand de nota thuisgestuurd. Voor eventuele vergoeding dien je je te wenden tot de zorgverzekeraar.

BETALINGSREGLEMENT

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren (op maandag vóór 10:00 uur) te worden geannuleerd. Dit kan telefonisch of aan de balie. Bij niet tijdig annuleren zijn wij genoodzaakt € 30.- je in rekening te brengen. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars, hierbij zijn prijsafspraken gemaakt. Indien wij rechtstreeks kunnen declareren bij jouw zorgverzekeraar, rekenen wij de tarieven zoals met de zorgverzekeraar is afgesproken.

Voor alle zittingen waarover geen prijsafspraak gemaakt is (geen contract hebben) met je zorgverzekeraar, of die niet (volledig) door de zorgverzekeraar aan ons worden vergoed, of die buiten je verzekering vallen, wordt aan jou (een deel van ) de zitting in rekening gebracht volgens het tarief ‘niet vergoede zorg’ door de firma Infomedics. Reglement Infomedics

Vragen?

Heeft u vragen over vergoedingen? Neem even contact met ons op en we proberen u zo goed mogelijk te informeren.

Neem contact op

ma – do 08:00 – 19:00
vrij – 08:00 – 18:00
zat – 08:00 – 12:30

Vragen? Stuur ons een berichtje.